SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Václavská 237/6

658 41, Brno

  • +420 543 426 727
www.sotex.cz

Předmět činnosti firmy SOTEX GINETEX CZ, z. s.

SOTEX je dobrovolným sdružením právnických osob, jehož činnost je zaměřena na:
- zajišťování a rozšiřování trvalého označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků symboly ošetřování a údržby a prosazování této povinnosti do zákonné úpravy
- koordinaci a vydávání pravidel pro označování
- propagaci symbolů údržby v obchodě a mezi spotřebiteli
- technickou normalizaci, týkající se údržby textilií
- spolupráci se zahraničními a mezinárodními organizacemi obdobného zaměření
- činnosti a realizaci projektů, zvyšujících úroveň trhu textilními, oděvními a kožedělnými výrobky v ČR a posilující dodržování zákonných norem a předpisů

Další informace o firmě SOTEX GINETEX CZ, z. s.

  • IČ : 65348966
  • DIČ : CZ65348966
  • Datum založení : 1.1.2014
  • Poskytovatel služeb : Ano