YMG 2015 a.s. (v konkurzu)

Hlávkova 463/6

702 00, Ostrava - Přívoz

 • +420 776 118 899
www.menergo.cz

Předmět činnosti firmy YMG 2015 a.s. (v konkurzu)

Komplexní služby v energetice s cílem dosažení reálných energetických úspor následující služby a dodávky:
- Komplexní posouzení stavu energetického hospodářství z pohledu technického i ekonomického.
- Návrh opatření ke snížení investičních i provozních nákladů na energie.
- Zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu návratnosti pro rozhodnutí klienta.
- Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění všech oprávnění dle legislativy ČR.
- Komplexní realizace všech energetických opatření „na klíč (regulace a monitoring výroby a distribuce energií, instalace nových vysokoúčinných zdrojů energií, implementace zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, rekuperačních zdrojů, trigeneračních systémů, tepelných čerpadel, chladících jednotek, rekonstrukce stávajících rozvodů všech energií, zajištění nouzového zásobování elektrickou energií prostřednictvím záložních zdrojů či ostrovních provozů, zajištění nouzového zásobování teplem prostřednictvím mobilních kotelen, instalace úsporného osvětlení včetně světelné studie, instalace speciálních zařízení pro zvýšení účinnosti technologických procesů).
- Zajištění provozu a servisu na stávajícím, modernizovaném či novém zařízení.
- Zpracování veškeré technické a provozní dokumentace v rozsahu programu jakosti, dílčích a komplexních zkoušek, návodů k obsluze, provozních řádů a podobně.
- Výkon obchodně-ekonomického managementu v rozsahu monitoringu, návrhů na opatření, výkaznictví, provozních a manažerských přehledů.
- Odborné konzultace při jednání s dodavateli jednotlivých energií včetně optimalizace nastavení rezervovaných kapacit.
- Zajištění financování realizace tak, že se investice realizuje na účet klienta nebo na účet společnosti MENERGO a.s. s možností realizace prostřednictvím metody EPC – financování z úspor.

Další informace o firmě YMG 2015 a.s. (v konkurzu)

 • IČ : 28638298
 • DIČ : CZ28638298
 • Počet zaměstnanců : 10
 • Datum založení : 1.1.2010
 • Distributor : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • energiiacute

 • komplexniacute

 • opatřeniacute

 • provozniacutech

 • včetně

 • vscaronech

 • zajiscarontěniacute

 • zařiacutezeniacute

 • zdrojů

 • zpracovaacuteniacute

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10