KTKom s.r.o.

Regnerova 422

542 32, Úpice

 • +420 732 160 204
www.ktkom.cz

Předmět činnosti firmy KTKom s.r.o.

Výroba: váhy a vážicí zařízení pro všechna odvětví hospodářství, zejména technologické zařízení pro:
- gumárenský a plastikářský průmysl
- sklárny a keramický průmysl
- výrobu krmných směsí pro hospodářská a společenská zvířata
- chemický průmysl
- potravinářský průmysl
- těžbu a zpracování nerostného bohatství
- zpracování a ukládání druhotných surovin a komunálního odpadu
- balení a skladování surovin
- řadu dalších specializovaných odvětví národního hospodářství

Vyrábíme a dodáváme váhy, vážicí zařízení a jejich příslušenství:
- tenzometrické dávkovací váhy pro sypké i kapalné produkty
- navažovací linky sestavené z vah různých provedení a váživostí
- pytlovací váhy a linky pro balení do menších obalů i velkoobjemových vaků
- dopravníky, šicí stroje, paletizační linky nebo manipulátory s obaly a podobné vybavení
- pásové váhy pro kontinuální vážení
- můstkové váhy od malých váživostí po mostní váhy pro vážení silničních vozidel
- plnicí články všech obvyklých provedení (šnekové, pásové a vibrační podavače, plnicí klapky)
- pneumatické systémy a prvky, sestavy pneudopravy surovin
- elektronické řídicí jednotky a řídicí systémy linek a technologických celků
- speciální zařízení a příslušenství dle požadavků technologie a uživatele

Další informace o firmě KTKom s.r.o.

 • IČ : 28778081
 • DIČ : CZ28778081
 • Počet zaměstnanců : 9
 • Datum založení : 1.1.2009
 • Výrobce : ano

Klíčová slova

 • vaacutehy

 • zařiacutezeniacute

 • linky

 • provedeniacute

 • vaacutežiciacute

 • odvětviacute

 • systeacutemy

 • řiacutediciacute

 • kontinuaacutelniacute

 • silničniacutech