Česká školní inspekce

Fráni Šrámka 37

150 21, Praha 5

 • +420 251 023 127
www.csicr.cz

Předmět činnosti firmy Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní inspekce s předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může podílet na zajišťování úkolů, které souvisejí s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce, ale i úkolů vyplývajících pro Českou republiku z členství v mezinárodních organizacích. 
Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku.

Další informace o firmě Česká školní inspekce

 • Datum založení : 12.12.1990
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • inspekce

 • školní

 • česká

 • vzdělávací

 • mezinárodních

 • školských

 • soustavy

 • hodnocení

 • činnosti

 • inspekční

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10