Atelier T - plan, s.r.o.

Sezimova 380/11

140 00, Praha 4

 • +420 220877240
www.t-plan.cz

Předmět činnosti firmy Atelier T - plan, s.r.o.

Atelier: - projektová činnost ve výstavbě (urbanismus a územní plánování) - posuzování vlivů staveb a koncepcí na životní prostředí (EIA/SEA) - dopravní studie - lokalizační studie - územně-ekologická charakteristika stavenišť

Další informace o firmě Atelier T - plan, s.r.o.

 • IČ : 26483734
 • DIČ : CZ26483734
 • Počet zaměstnanců : 25
 • Datum založení : 1.1.2001

Klíčová slova

 • atelier

 • charakteristika

 • dopravní

 • eiasea

 • koncepcí

 • lokalizační

 • prostředí

 • studie

 • územněekologická

 • životní