Soukromá informační společnost CZ s.r.o.

Ronkova 6/1831

180 00, Praha 8

 • +420 284815091, 602388580, 602273898
www.s-i-s.cz

Předmět činnosti firmy Soukromá informační společnost CZ s.r.o.

Poskytování detektivní, pátrací a poradenské služby v oblasti bezpečnosti.
Zajišťování posudků v oborech daktyloskopie a písmoznalectví.

Další informace o firmě Soukromá informační společnost CZ s.r.o.

 • IČ : 27071669
 • Datum založení : 1.1.2003

Klasifikace a obory firmy Soukromá informační společnost CZ s.r.o.

Klíčová slova

 • bezpečnostizajišťování

 • daktyloskopie

 • detektivní

 • oblasti

 • oborech

 • pátrací

 • poradenské

 • poskytování

 • posudků

 • služby