Městské lesy Hradec Králové a.s.

Přemyslova 219

500 08, Hradec Králové

  • +420 495272676

Předmět činnosti firmy Městské lesy Hradec Králové a.s.

Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje a chov ryb. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Hornická činnost dle oprávnění v rozsahu těchto předmětů
činnosti:
- otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek štěrkopísku
mimo těžby z vody,
- zřizování, zajišťování a likvidace lomů,
- úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s
jejich dobýváním,
- zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše
uváděných činostech Ubytovací služby Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Velkoobchod Specializovaný maloobchod Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Lesnictví, těžba dřeva a poskytován

Další informace o firmě Městské lesy Hradec Králové a.s.

  • IČ : 25962523
  • DIČ : CZ25962523
  • Počet zaměstnanců : 50
  • Datum založení : 1.1.2001