Polesí Střekov, a.s.

Bělehradská 6

400 01, Ústí nad Labem

  • +420 475211913
www.polesi.cz

Předmět činnosti firmy Polesí Střekov, a.s.

Myslivost
Lesnictví a zemědělství
Stavebnictví
Rekonstrukce památkových objektů
Obchodní činnosti
Ekologie

Další informace o firmě Polesí Střekov, a.s.

  • IČ : 25025236
  • DIČ : CZ25025236
  • Počet zaměstnanců : 5
  • Datum založení : 1.1.1997

Klasifikace a obory firmy Polesí Střekov, a.s.

Klíčová slova

  • myslivostlesnictví

  • zemědělstvístavebnictvírekonstrukce

  • památkovýchobjektůobchodní

  • činnostiekologie