TURKE CZ, s.r.o.

Vortová 37

539 61, Vortová

 • +420 723630591
www.turke.cz

Předmět činnosti firmy TURKE CZ, s.r.o.

Firma nabízí služby soudního znalce v oboru ekonomiky. Revize a školení tlakových nádob. Aj.

Další informace o firmě TURKE CZ, s.r.o.

 • IČ : 27524141
 • DIČ : CZ
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.2007

Klíčová slova

 • ekonomiky

 • firma

 • nabízí

 • oboru

 • revize

 • školení

 • služby

 • soudního

 • tlakových

 • znalce