TOCOEN, s.r.o.

Vomáčkova 16

619 00, Brno

 • +420 549495338
www.tocoen.cz

Předmět činnosti firmy TOCOEN, s.r.o.

Firma nabízí služby v oblasti životního prostředí - komplexní hodnocení vlivu staveb, činností nebo technologií na životní prostředí - zjišťování a vyhodnocování závazků podniků z hlediska ochrany životního prostředí - místní šetření a analytické rozbory potřebné ke komplexnímu posouzení stavu zátěže prostředí a potravních řetězců a jejich vlivů na zdravotní stav obyvatelstva - profesionální analýzy biologických, chemických, lékařských a sociologických dat, včetně zpracování do podoby závěrečné zprávy nebo jako podkladů pro publikace - organizace konferencí, kurzů a seminářů v oblasti životního prostředí

Další informace o firmě TOCOEN, s.r.o.

 • IČ : 49435892
 • DIČ : CZ49435892
 • Datum založení : 1.1.1993

Klíčová slova

 • firma

 • oblasti

 • obyvatelstva

 • profesionální

 • prostředí

 • sociologických

 • stav

 • vlivů

 • zdravotní

 • životního