PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Hrubínova 1458

500 02, Hradec Králové

 • +420 495538989
www.prointepo.org

Předmět činnosti firmy PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

V roce 1994 PhDr. Jarmila Karpašová založila jako fyzická osoba soukromé centrum pro děti s tělesným postižením s názvem INTEPO /Integrace tělesně postižených/. Zahrnovalo vzdělávací, sociální a zdravotní program. V roce 1998 bylo přetransformováno podle pokynů MŠMT na PROINTEPO s.r.o.. Ještě několikrát se měnily názvy, a to vždy podle pokynů státu a MŠMT. V současné době se PROINTEPO skládá ze dvou částí PROINTEPO-Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., která zajišťuje služby vzdělávací - školy a poradenství, a sociální - osobní asistenci. Hospodaří víc ezdrojově /dotace, sponzoring, nadace, MPSV, KÚ KK, magistrát města, příjmy od žáků/. PROINTEPO-komplexní rehabilitace s.r.o. zajišťuje služby zdravotní (fyzioterapie, ergoterapie, klinická psychologie, logopedie a odborné lékařské služby) a tyto služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Obě firmy mají dva jednatele PhDr. Jarmilu Karpašovou a Mgr. Karolínu Váchovou, MBA. Ředitelkou školy je od září 2018 Mgr. Miriam Urbanová a vedoucí pracoviště nestátního zdravotnického zařízení je od června 2016 Mgr. Dita Petrů. Za 24 let svého působení, pomohlo Prointepo stovkám dětí a žáků s tělesným postižením. Jsme rádi, že je naše práce vidět a že se nám daří. Je to zásluha celého týmu Prointepa. Ušli jsme dlouhou cestu a jedeme pořád dál. Poskytujeme komplexní vzdělávací a zdravotně sociální služby klientům od 2 do 26 let s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Naším cílem je minimalizovat dopad zdravotního postižení na klienta a jeho rodinu a umožnit tak jeho sociální začlenění. Filozofie našeho centra - “Vše pod jednou střechou“- předpokládá úzkou spolupráci odborného týmu pracovníků. Tento komplexní přístup znamená pro rodiče klientů značné ulehčení jejich tíživé situace a možnost začlenění se do pracovního procesu. • Zabezpečujeme výchovně vzdělávací, rehabilitační, sociální, diagnostickou, terapeutickou, zájmovou, poradenskou a psychosociální péči. • Zajišťujeme sociální služby – osobní asistenci, základní sociální poradenství. • Součástí služeb jsou relaxační a aktivizační terapie – canisterapie, Reiki, arteterapie. • Komplexní péči zajišťuje tým odborných pracovníků - speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeuti, logoped, sociální pracovník, koordinátor, učitelé, osobní a pedagogičtí asistenti a další terapeuti. • Spolupracují s námi externí odborníci - dětský neurolog, dětský ortoped a rehabilitační lékař. • Účastníme se kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, organizujeme plavání, rehabilitační pobyty v ČR i zahraničí, výlety a další aktivity. Naše centrum se nachází v klidné části města v bezbariérovém objektu. Budova je obklopena velkou zahradou, kterou využíváme k odpočinku a sportování dětí, k pořádání různých akcí (Den dětí, Čarodějnice,…) a také v rámci výuky. V celém prostoru jsou odstraněny architektonické bariéry. Budova zahrnuje učebny, keramickou dílnu, tělocvičnu, jídelnu, relaxační místnost, fyzioterapeutické pracovny, logopedické a psychologické pracoviště, šatny, WC a koupelnu, sklady, administrativní pracovny. Vše je vybaveno speciálním nábytkem a pomůckami. Provoz PROINTEPA je od 6:30 do 16:00.

Další informace o firmě PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

 • IČ : 25263633
 • DIČ : CZ25263633
 • Počet zaměstnanců : 50
 • Datum založení : 1.1.1997

Klasifikace a obory firmy PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Klíčová slova

 • hradec

 • hrubínova

 • králové

 • mateřská

 • prointepo

 • škola

 • sro

 • základní