Střední odborné učiliště technické a obchodní

Kosinova 4

772 00, Olomouc

  • +420 585220663
www.kosinka.com

Předmět činnosti firmy Střední odborné učiliště technické a obchodní

SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 je škola s více jak šedesátiletou tradicí. Naše zařízení vzniklo po roce 1945, kdy byla zřízena Učňovská škola v Olomouci, Kosinova 4. V průběhu let se postupně měnila nejen vzdělávací nabídka, ale i název školy. Od 1. 9. 2006 nese naše zařízení název Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4. V současné době zajišťujeme výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních. V těchto oborech máme vzhledem k tradici dobré zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich žáků. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, Olomouc, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.

Budovy školy prošly v nedávné minulosti podstatnými úpravami, rekonstrukcemi. Za zmínku stojí oprava dvorního traktu hlavní budovy a vytvoření odpočinkové zóny s prostory pro úschovu kol žáků. Byla dokončena stavba nových dílen, které slouží k výuce odborného výcviku elektrotechnických oborů. V minulém roce bylo zrealizováno nové pracoviště školního pneuservisu vybavené odpovídající technikou. V hlavní budově byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodných a datových sítí s moderní technologií ovládání a řízení provozu. Nově byly položeny dlažby v hlavní budově.

Škola postupně zlepšuje zázemí pro studium žáků. V průběhu posledních let byly například instalovány nové šatní skříňky, vytvořena byla žákovská wifi síť, došlo k modernizaci pracoviště výpočetní techniky s technologií terminálového připojení i mimo budovu školy. Odborná pracoviště elektrolaboratoře rovněž doznala podstatných změn v oblasti vybavení elektrickými přístroji. Byly položeny základy nové laboratoře telekomunikační techniky. Vybavení v řádech statisíců korun se postupně daří pořizovat z prostředků projektů a doplňkové činnosti školy. Půjde o nadstandardní stánek pro výuku především praktických předmětů v oblasti sdělovací a telekomunikační techniky. Moderní elektronické systémy využíváme ke komunikaci s rodiči žáků. Každý rodič má možnost se připojit prostřednictvím našich webových stránek na zabezpečený účet žáka a zjistit aktuální údaje o prospěchu, absenci a jiné informace v oblastech souvisejících s jeho vzděláváním. Nově bylo upraveno zázemí školního bufetu.

Další informace o firmě Střední odborné učiliště technické a obchodní

  • IČ : 14451085
  • Počet zaměstnanců : 100
  • Datum založení : 1.1.1996

Klasifikace a obory firmy Střední odborné učiliště technické a obchodní

Klíčová slova

  • obchodní

  • odborné

  • střední

  • technické

  • učiliště