Komunistická strana Čech a Moravy

Politických vězňů 9

110 00, Praha 1

 • +420 222897111
www.kscm.cz

Předmět činnosti firmy Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím pokrokového levicového hnutí. Hájí zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.

Další informace o firmě Komunistická strana Čech a Moravy

 • IČ : 00496936
 • Počet zaměstnanců : 250
 • Datum založení : 1.1.1990

Klasifikace a obory firmy Komunistická strana Čech a Moravy

Klíčová slova

 • cílem

 • dlouhodobým

 • duchovní

 • hodnoty

 • materiální

 • politická

 • prací

 • programovým

 • svou

 • vytvářejí