AGOS - Čestmír Jelínek

Sportovní 638/33

500 09, Hradec Králové - Malšovice

 • +420 603950707
www.stavebni-dozory-hk.cz

Předmět činnosti firmy AGOS - Čestmír Jelínek

Společnost AGOS - Čestmír Jelínek Stavební a technický dozor investora (stavebníka, objednatele, zadavatele) s autorizačním osvědčením ČKAIT, provádí výběrové řízení na zhotovitele stavby, zpřipomínkování a doplnění smlouvy o dílo se zhotovitelem, inženýring, investorská a inženýrská činnost, zajištění stavebního povolení, kolaudace stavby, IIČ, TDI, TDO,TDS Činnost organizačních a ekonomických poradců, Koordinátor BOZP na staveništi s Osvědčením, Stavebnětechnický odborný dozor stavby, zajištění dodržování kvality materiálů a stavebních technologií, vedení kontrolních dnů stavby s pořizováním zápis� � a rozeslání zúčastněným, přejímky konstrukcí před jejich zakrytím s pořizováním fotodokumentace průběhu stavby, kontrola fakturace skutečně provedených prací zhotovitelem, dokončení řádné kolaudace stavby.

Další informace o firmě AGOS - Čestmír Jelínek

 • IČ : 16798465
 • DIČ : CZ5711030688
 • Počet zaměstnanců : 5
 • Datum založení : 1.1.1990

Klíčová slova

 • činnost

 • dodržování

 • dozor

 • kolaudace

 • kvality

 • osvědčením

 • pořizováním

 • stavby

 • zajištění

 • zhotovitelem