Ing. Adolf Lebeda - Anrena

Vinohradská 172

130 00, Praha 3

 • +420 739535721
anrena.cz

Předmět činnosti firmy Ing. Adolf Lebeda - Anrena

MARKETING Vyhledávání sponzorů pro Český reprezentační tým ve sjezdovém lyžování a pro pořádání závodů FIS v České republice. Výběrová řízení na dodávku závodních kombinéz, tréninkového a reprezentačního oblečení pro Český reprezentační tým ve sjezdovém lyžování. ANALÝZA REDUKCE NÁKLADŮ Jedná se o službu, při které nejdříve analyzuji náklady a na základě této analýzy pak realizuji mezi dodavateli výběrová řízení, sestavuji nákupní aliance, vyhledávám nové zdroje, vyjednávám s dodavateli a upravuji procesy nákupu. Požaduji jen procentní část z úspor za dohodnuté období. Nepodaří-li se najít úspory, je i procentní část z úspor nulová: není – li úspora, nic se neplatí. Analýzu nákladů provádím po uzavření smlouvy, jejíž součástí je i dohoda o mlčenlivosti a plná m oc. Náklady stanovuji hlavně z těchto dokumentů: • Objednávky • Smlouvy • Rámcové smlouvy • Faktury • Dokumentace k výběrovým řízením Na základě analýzy nákladů stanovím současné roční náklady a odhadnu předpokládané úspory. S klientem podepíši dodatek, ve kterém je stanovena odměna z úspor za určité období a platební kalendář. U kontinuálních rámcových dohod se období p ro výpočet úspor stanovuje také dohodou - většinou 1 až 2 roky. Oblasti úspor nákladů: • ICT (telekomunikace a informační technologie) • Utility a energie • Dodavatelé staveb • Vozový park a pohonné hmoty • Leasing • Pojištění • Facility management (úklid, bezpečnost) • Kancelářské potřeby • Služební cesty a ubytování • Školení • Marketing • Stěhování • Úprava/pronájem kancelářských a komerčních prostor Usiluji o budování vztahu s klientem založeném na otevřenosti, týmové práci a dů věře. Spolupráce může být jednorázová, ale i dlouhodobá. Jsem si vědom, že o mé služby bude mít klient zájem pouze v případě, že vám poskytnu dostatečnou přidanou hodnotu a vyšší zisk. Reference: ORCO – Procurement Nastavení interních pravidel procesu nákupu pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Německo, Chorvatsko a Maďarsko. Formou tendrů a výběrových řízení s využitím systému eviden ce a kontroly sledování úspor se podařilo uspořit několik milionů ročně. RWE Transgas – IT Vendor Management Vendor management hlavních dodavatelů IT - SAP, Microsoft, Oracle HP, IBM na místní i globální úrovni. Koordinování specifických úkolů v rámci mezinárodních týmů RWE IT Sourcing (výběrová řízení, smlouvy). Podílení se na nastavování procesů IT. Reportování projektových nákladů a služeb. DHL IS (Europe) - Procurement Odpovědnost za nalezení dodavatelů informačních a komunikačních technologií , externích poradenských služeb, aut, leasingu, serverů, nábytku, stěhování, školení jako první zaměstnance v oddělení nákupu nového evropského datového centra v Praze. Další informace Vám můžu sdělit při osobním jednání nebo telefonicky nebo e-mailem.

Další informace o firmě Ing. Adolf Lebeda - Anrena

 • IČ : 43663362
 • DIČ : CZ5411230638
 • Datum založení : 1.1.1991

Klíčová slova

 • management

 • nákladů

 • náklady

 • nákupu

 • období

 • procurement

 • řízení

 • smlouvy

 • úspor

 • výběrová