MRÁZKOVÁ EDITA Ing.-ZAHRADY

Svatá Kateřina 6

678 01, BLANSKO 1

  • +420 603 163 594
www.zahradyprogarden.cz
Logo MRÁZKOVÁ EDITA Ing.-ZAHRADYDoporučujeme

Předmět činnosti firmy MRÁZKOVÁ EDITA Ing.-ZAHRADY

Návrh zahrady
Studie zahrady vychází z několika pracovních variant, řešení je po konzultaci sloučením Vašich představ a vybrané estetické koncepce. Vaše zahrada bude tím, co si přejete.
Nabízím Vám tímto svoje zkušenosti z více jak stovky vypracovaných a úspěšně realizovaných návrhů zahrad.

Úprava terénu a zahradní stavby
Modelace terénu je základem zahrady. Jeho vhodné ztvárnění přináší vytvoření zajímavých prostor a ploch, kterých nelze dosáhnout jinými prostředky. Na terénní úpravy navazují zahradní stavby – opěrné zídky, cesty, schodiště, zahradní jezírka, odpočinkové a sportovní plochy nebo zahradní domky.
Dále pak stavby k propojení venkovního a vnitřního obytného prostoru – terasy, pergoly, zahradní altány a zimní zahrady. Samozřejmostí je odclonění od vnějšího veřejného prostoru – například živé ploty.

Zahradní úprava
Návrh výsadby dle zvoleného typu zahrady, místních podmínek a začlenění do okolního prostředí je základem pro realizaci. Osázení přináší do zahrady hloubku a výšku. Věnuji pozornost volbě vhodných rostlin, které nebudou v budoucnosti klást vyšší nároky na prostor než je žádoucí.

Inženýrská poradenská činnost
Poskytuji konzultace při projektování domu s ohledem na budoucí návrh zahrady, autorský dozor při realizaci, odbornou pomoc při svépomocné výsadbě okrasných dřevin, posouzení probírek a dosadeb a kontakty na dodavatelské firmy.

Další informace o firmě MRÁZKOVÁ EDITA Ing.-ZAHRADY

  • IČ : 47877197

Klíčová slova

  • Návrh zahrady

  • Úprava terénu

  • zahradní stavby

  • Zahradní úprava

  • Inženýrská poradenská činnost

  • Návrhy řešení terénních úprav

  • ateliér zahradní tvorby

  • Posouzení umístění staveb ve složitých podmínkách