ACTRA ALESSIZ s.r.o.

Nusle, U gymnázia 1233/1

140 00, Praha 4

 • +420 272913461
www.actra.cz

Předmět činnosti firmy ACTRA ALESSIZ s.r.o.

Nabízíme:
projektovou a inženýrskou činnost

výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP na stavbě

správu nemovitostí

Další informace o firmě ACTRA ALESSIZ s.r.o.

 • IČ : 27604934
 • DIČ : CZ2760493

Klíčová slova

 • nabízímeprojektovou

 • inženýrskou

 • činnostvýkon

 • stavebního

 • dozoru

 • koordinátora

 • bozp

 • stavběsprávu

 • nemovitostí