AmanTop s.r.o.

Dejvice, Vilímovská 1484/28

160 00, Praha 6

  • +420 775968766
www.amantop.cz
Logo AmanTop s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy AmanTop s.r.o.

Činnost firmy navazuje na dosavadní profesní aktivity spolupracovníků.
Poskytujeme komplexní služby v oblasti architektury, pozemních staveb a techniky prostředí od návrhu po realizaci.
Firmu tvoří tým zkušených architektů a inženýrů, který úzce spolupracuje s odborníky všech stavebních profesí.


ARCHITEKTURA A PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
architektonická studie
zpracování všech stupňů projektové dokumentace (ÚR, DSP, DSP...) novostaveb, rekonstrukcí a odstranění staveb včetně všech dotčených profesí
autorský dozor při realizaci
3D vizualizace
návrh interiérů

v oblasti
- výstavby rodinných domů
- bytových objektů
- administrativních, obchodních a kulturních objektů
- průmyslových a zemědělských objektů

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
jednání s dotčenými úřady, fyzickými a právnickými osobami v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení
zajištění územního rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačního rozhodnutí

PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ
provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování

DODÁVKA A MONTÁŽ TČ, ÚT A ZTI
montáž tepelných čerpadel
montáž zdravotně-technických instalací
montáž ústředního vytápění
vyvažování tepelných sítí, soustav ústředního vytápění a chlazení, okruhů teplé užitkové vody technologií IMI-international

Další informace o firmě AmanTop s.r.o.

  • IČ : 24224022
  • DIČ : CZ24224022

Klíčová slova

  • architektonická studie

  • ARCHITEKTURA

  • INŽENÝRSKÁ ČINNOST

  • PROJEKTOVÁ ČINNOST

  • projektové dokumentace

  • PROVÁDĚNÍ STAVEB

  • stavební práce