Archeo Sever o. p. s.

K Vápence 448

415 03, Teplice

 • +420 602289737
www.archeosever.cz

Předmět činnosti firmy Archeo Sever o. p. s.

KDO JSME - Nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2013 jako obecně prospěšná společnost zápisem do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. - Vznikli jsme za účelem chránit ve veřejném zájmu jak stávající archeologické památky na původním místě, tak dbát o jejich záchranu pomocí metod archeologického výzkumu, pokud okolnosti stavebního záměru vedou nevyhnutelně k jejich ohrožení či zničení. - Disponujeme povolením k provádění archeologických výzkumů v Karlovarském a Ústeckém kraji od Ministerstva kultury ČR. CO NABÍZÍME - kvalifikované zpracování rozsahu rizik Vašeho stavebního záměru ve vztahu k míře ohrožení archeologického potenciálu dotčeného území - provádění záchranných i badatelských archeologických výzkumů - plavení vzorků sedimentů odebraných při terénních výzkumech - odborné poradenství v oblasti archeologické památkové péče - prezentaci výsledků archeologického výzkumu CO PODPORUJEME - neziskové aktivity v oblasti péče o archeologické kulturní dědictví (např. každoročně konané Mezinárodní dny archeologie) - edukační programy pro děti předškolního a školního věku

Další informace o firmě Archeo Sever o. p. s.

 • IČ : 01507583
 • DIČ : CZ01507583
 • Počet zaměstnanců : 1

Klíčová slova

 • archeologické

 • archeologického

 • archeologických

 • oblasti

 • ohrožení

 • péče

 • provádění

 • stavebního

 • výzkumů