Brož Lakosilová s.r.o.

Zenklova 139/224

182 00, Praha 8

  • +420 602 435 813
www.brozlakosilova.cz
Logo Brož Lakosilová s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Brož Lakosilová s.r.o.

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Svou činnost vykonáváme v rámci celé České republiky, nejčastěji však v Praze a Středočeském kraji. Našim cílem je zabezpečovat požadavky kladené na firmy dle příslušného zákona v oblastech BOZP a PO. Našimi klienty jsou firmy, SVJ, bytová družstva, soukromé bytové domy, OSVČ, státní instituce, hotely, školy a zdravotnická zařízení nevyjímaje.

Našim cílem je vytvořit úzkou a dlouhodobou spolupráci s klienty. Není naší ambicí poskytovat korporátní způsob práce, ale zůstáváme firmou s osobním přístupem ke klientovi. Požární ochrana a bezpečnost je našim koníčkem, děláme vše, abychom své partnery ochránili před pracovními úrazy, nemocemi z povolání, jakýmikoliv újmami na zdraví či škodách na věcech.

Samozřejmostí je zastupování klientů při kontrolách státních orgánů zdarma, protože si umíme vždy svoji práci obhájit.

Další informace o firmě Brož Lakosilová s.r.o.

  • Další telefon : +420 602 663 326
  • IČ : 27595790
  • DIČ : CZ27595790
  • Datum založení : 6.9.2006
  • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

  • protipožární

  • bezpečnost práce

  • bezpečnost