ILMA z.s.

Trávnice 902

511 01, Turnov

 • +420 603576435
www.ilma.cz

Předmět činnosti firmy ILMA z.s.

- pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, - organizování sportovních, kulturních a tanečně-pohybových rekreačních akcí, - navazování družebních styků se zahraničními partnery pro společné sportovní, taneční a kulturní akce s cílem posílit vědomí evropské sounáležitosti, - působení v taneční a pohybové činnosti nejen regionální, ale i účast na akcích, projektech a programech s taneční a pohybovou tématikou v nadregionálním a celostátním i mezinárodním charakteru, - spolupráce s družebními organizacemi obdobného charakteru, - osvětová činnost v oblasti tance, pohybové a společenské výchovy a zdravého životního stylu, - vytváření a realizace vlastních projektů pro podporu sportovní, kulturní a osvětové činnosti.

Další informace o firmě ILMA z.s.

 • IČ : 22887806

Klíčová slova

 • akcí

 • charakteru

 • činnosti

 • kulturní

 • kulturních

 • organizacemi

 • pohybové

 • sportovní

 • sportovních

 • taneční