Advokát JUDr. Jana Barvíková

Vítkovická 3276/2A

702 00, Ostrava

  • +420 596 612 138
www.barvikova-advokat.cz
Logo Advokát JUDr. Jana BarvíkováDoporučujeme

Předmět činnosti firmy Advokát JUDr. Jana Barvíková

JUDr. Jana Barvíková poskytuje svým klientům kompletní právní služby, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, podávání právních rozborů, zastupováním klientů při jednáních s protistranou a samozřejmě i v řízeních před soudy a správními orgány.
Advokátní kancelář Ostrava – advokát JUDr. Jana Barvíková poskytuje právní služby podnikatelským subjektům i občanům. Právní služby poskytujeme v různých odvětvích práva, zejména v:
-trestní právo včetně trestných činů a přestupků v dopravě
-dopravní nehody ( úzká spolupráce s likvidátorem dopravních nehod )
-občanské a rodinné právo včetně rozvodů, opatrovnických věcí a vypořádání společného jmění manželů
-převody nemovitostí všeho druhu
-dědické právo
-obchodní právo
-vymáhání pohledávek
-právní poradenství

Naše advokátní kancelář při poskytování právních služeb zachovává individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní ch záležitostí. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátní kanceláří. Jako advokát jsem připravena poskytovat svým klientům komplexní právní služby a běžně spolupracuji se soudními znalci, auditory, notáři, tlumočníky a překladateli.

Další informace o firmě Advokát JUDr. Jana Barvíková

  • IČ : 63039231

Klíčová slova

  • Advokát

  • advokáti

  • advokátní služby

  • právníci