KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

Dr. Randy 4096/13

466 01, Jablonec nad Nisou

 • +420 483 737 653
www.kckooperativa.cz

Předmět činnosti firmy KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

1. Základním účelem a hlavní činností KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. je: 1.1. Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; 1.2. Vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel; 1.3. Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci; 1.4. Zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení; 1.5. D alšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

Další informace o firmě KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

 • IČ : 26641232
 • DIČ : CZ26641232
 • Datum založení : 1.1.2003

Klasifikace a obory firmy KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s.

Klíčová slova

 • činnost

 • činností

 • členů

 • školení

 • sport

 • sportovních

 • sportu

 • účelem

 • vzdělávání