Mgr. Tomáš Veselský, advokát

28. října 1872/114

709 00, Ostrava

 • +420 777683241
www.akveselsky.cz

Předmět činnosti firmy Mgr. Tomáš Veselský, advokát

Obchodní právo - právo obchodních společností a družstev, založení společností a družstev, zastupování na valných hromadách - směnečné právo - sepsání směnky, zastupování ve směnečném řízení, registrace ochranných známek Insolvenční právo - oddlužení fyzických osob, osobní bankrot - konkurzní řízení - návrhy na konkurzní řízení apod. - přihlášky pohledávek do insolvenčních řízení Trestní právo - obhajoba, zastupování poškozených v trestním řízení Občanské právo - rozvody - sporná a nesporná rozvodová řízení - vypořádání společného jmění manželů (SJM) - náhrada škody - dědické řízení - výživné (alimenty) - svěření do péče - osvojení - opatrovnictví - pěstounská péče - vymáhání výživného pro nezletilé i zletilé Správní právo - přestupkové řízení, dopravní nehody - zastupování poškozených i obviněných v trestním i přestupkovém řízení - dopravní trestné činy a dopravní správní delikty Pracovní právo - smluvní závazky - ukončování pracovních poměrů Bytové právo I Medicínské právo I Vymáhání pohledávek I Duševní vlastnictví - autorské právo, licence, franchising, internetové právo Zastupování ve všech typech řízení včetně rozhodčího řízení. Sepisování připomínkování a korektura smluv. Návrhy na zápis a výmaz v oblasti katastru nemovitostí.

Další informace o firmě Mgr. Tomáš Veselský, advokát

 • IČ : 71447466
 • DIČ : CZ7908015588

Klíčová slova

 • dopravní

 • konkurzní

 • návrhy

 • poškozených

 • právo

 • řízení

 • správní

 • trestním

 • vymáhání

 • zastupování