Oblastní charita Ústí nad Labem

Klíše, Štefánikova 246/1

400 01, Ústí nad Labem-město

 • +420 475225185
www.charitausti.cz

Předmět činnosti firmy Oblastní charita Ústí nad Labem

Posláním Oblastní charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti. Oblastní charita Ústí nad Labem byla zřízena diecézním biskupem dne 7. února 2000 jako nástupnická organizace Farní charity Ústí nad Labem. Oblastní charita Ústí nad Labem je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou (dle Kodexu kanonického práva, dle kánonu 114 - 117 a kánonu 312 - 317). Dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností je evidována na Ministerstvu kultury ČR (číslo evidence: 8/1-05-729/2000).

Další informace o firmě Oblastní charita Ústí nad Labem

 • IČ : 44225512
 • Počet zaměstnanců : 50

Klíčová slova

 • charita

 • charity

 • dle

 • kánonu

 • labem

 • oblastní

 • posláním

 • ústí

 • vlastní

 • zákona