RM projekt s.r.o.

Smíchov, Holečkova 907/47

150 00, Praha 5

 • +420 608978330
www.rmprojekt.cz

Předmět činnosti firmy RM projekt s.r.o.

Projektování staveb, sestavování rozpočtů, inženýrské činnosti, dozorování staveb.

Naše firma zajišťuje veškeré stupně projektové činnosti od prvního návrhu (studie) po vydání stavebního povolení a následně prováděcí dokumentace stavby.

-studie
-projektové dokumentace
-inženýrská a poradenská činnost
-autorské dozory staveb

Uvedenou činnost provádíme pro pozemní stavby od rodinných a bytových domů až po průmyslové stavby, pro místní a vnitroareálové komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy atd.

Dále zajišťujeme:

Jednotlivé posudky potřebné (mnohdy vyžadované) pro jednotlivé stavby.

-akustické studie
-požární zprávy
-statické posudky
-mykologické průzkumy
-stavebně historické průzkumy
-energetické průkazy budov
-radonové průzkumy
-geologické průzkumy
-rozpočty staveb


Hlavní činnosti:

Zakázku zpracováváme v rozsahu přání investora. Jsme schopni zajistit kompletní rozsah zpracování projekčních a inženýrských prací ve skladbě:

-zabezpečení vstupních podkladů,
-projektové přípravy pro územní řízení,
-projektové přípravy pro stavební povolení,
-projektová dokumentace pro provádění stavby,
-práce spojené s prováděním stavby,
-práce po dokončení stavby.

Další informace o firmě RM projekt s.r.o.

 • IČ : 26322676
 • DIČ : CZ26322676
 • Počet zaměstnanců : 1

Klíčová slova

 • stavby

 • dokumentace

 • stavbypráce

 • činnosti

 • přípravy

 • projektování

 • průkazy

 • zpracováváme

 • činnostizakázku

 • stavebhlavní