SPECION-CTS-Service s.r.o.

Tř. Budovatelů 2531

434 01, Most

 • +420 476103825
www.specionservice.cz

Předmět činnosti firmy SPECION-CTS-Service s.r.o.

Motto : Osobní přístup Dlouhodobě úspěšná a koncepční práce společně s garancí vysokého standardu nabízených a poskytovaných servisních služeb nás řadí mezi nejúspěšnější společnosti v oboru instalace a servisní činnosti v průmyslových a zdravotnických laboratořích na elektrických, elektronických a chladících diagnostických přístrojích v České i Slovenské republice. Naše současná společnost SPECION-CTS-Service, s. r. o., byla založena ke dni 1. 6. 2009. Na základě potřeby trhu začala naše firma poskytovat kalibrační služby podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a při konzultacích u akreditačních orgánů pak došlo k rozhodnutí vytvořit ekonomicky nezávislou společnost s názvem CTS-Kalibr, kalibrační laboratoř, jejíž činnost byla započata dne 3. 12. 2012 a se kterou má SPECION-CTS-Service vytvořenu exkluzivní smlouvu. Nabízíme: Profesionální servis diagnostické techniky s vysokým procentem úspěšnosti oprav a kalibrací. Kvalita je garantována jak certifikátem ČSN EN ISO 9001:2009, tak prováděním kalibrací podle standardu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kde je předmětem akreditace kalibrace měřících řetězců teploty a vlhkosti. Technické zastoupení: Společnost má zastoupení v České i Slovenské republice, naši technici jsou pravidelně proškolováni ve výrobních závodech výrobců a na základě absolvování těchto školení se stávají držiteli certifikátů o profesním vzdělávání. Výhoda: Naši velkou výhodu představuje fakt, že nezatěžujeme váš registrační systém a v případě vaší poptávky jsme schopni domluvit se na zprostředkování opravy, kalibrace, validace a případného zaškolení obsluhy přímo na adrese SPECION-CTS-Service.

Další informace o firmě SPECION-CTS-Service s.r.o.

 • IČ : 28233824
 • DIČ : CZ28233824
 • Počet zaměstnanců : 1

Klíčová slova

 • atomárními

 • částicemi

 • ionty

 • název

 • produktech

 • setkáme

 • specion

 • společnosti

 • techniky

 • též