Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno

Mečová

602 00, Brno

 • +420 542212657
www.stp-brno.cz

Předmět činnosti firmy Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Organizace se oddělila od Svazu invalidů v roce 1990 a s vývojem doby se neustále proměňuje i samotná organizace. Svaz tělesně postižených v České republice z. s., městská organizace Brno je od roku 2007, kdy byla zřízena MV ČR pod číslem VSP/1-131/90-R ze dne 8. 5. 1990, poskytovatel registrovaných sociálních služeb a) Sociální poradenství (Zákon 108/2006 Sb.zákon o sociálních službách § 37) b) Sociálně aktivizační služby (Zákon 108/2006 Sb.zákon o sociálních službách § 66) Podrobnější informace o našich službách, aktivitách a organizačních jednotkách naleznete v dalších sekcích. Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., městská organizace Brno (dále STP v ČR z. s.) je neziskovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. STP v ČR z. s. své finanční prostředky získává z dotací od Magistrátu města Brna, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, MPSV a sponzorských darů. Svaz má jím určené organizační jednotky-Místní organizace na území města Brna. Více informací najdete v sekci „Organizační složky“. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno, Mečová 368/5, 602 00 Brno je od samého počátku jeho vzniku samostatnou právnickou osobou, která má vlastní právní subjektivitu, jedná svým vlastním jménem, na svůj účet a nese výhradní odpovědnost za své závazky a odpovídá za ně výhradně svým vlastním majetkem.

Další informace o firmě Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno

 • IČ : 15545601
 • Počet zaměstnanců : 1

Klíčová slova

 • organizace

 • tělesně

 • svaz

 • postižených

 • brno

 • české

 • republice

 • službách

 • sociálních

 • městská