Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace

Palackého 122/22

276 01, Mělník

 • +420 315622336
www.zusmelnik.cz

Předmět činnosti firmy Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace

Základní škola poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých oborech, hudebním, tanečním a výtvarném. Kapacita školy je stanovena celkovým počtem 480 žáků.

Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje v základních uměleckých školách (ZUŠ) a poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech: v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. ZUŠ mají významný podíl na formování osobnosti svých žáků, rozvíjejí jejich individuální schopnosti a talent, vytvářejí a formují jejich umělecké vnímání a cítění. Organizace studia je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Výsledky výchovy a vzdělávání v ZUŠ, stejně jako personální a materiální podmínky pro výuku, jsou hodnoceny Českou školní inspekcí. Školy zpravidla organizují všechny typy studia: přípravné studium, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, rozšířené studium a studium pro dospělé. Pro přijetí žáka ke studiu v ZUŠ je nutné úspěšné vykonání talentové zkoušky. Úkolem ZUŠ je podchytit a dále rozvíjet talent žáků od předškolního věku až po dospělé, odborně je vzdělávat a připravovat k dalšímu studiu na středních školách uměleckého popř. pedagogického zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách uměleckého, popř. pedagogického zaměření.

Další informace o firmě Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace

 • IČ : 47011301
 • Počet zaměstnanců : 10

Klasifikace a obory firmy Základní umělecká škola Mělník, příspěvková organizace

Klíčová slova

 • dospělé

 • školách

 • studium

 • stupně

 • talent

 • uměleckého

 • uměleckých

 • vzdělávání

 • základní

 • zuš