Centrum zdraví ALAID s.r.o.

Vašátkova 818/12, Městský park

250 88, Čelákovice

 • +420 326997700
www.alaid.cz

Předmět činnosti firmy Centrum zdraví ALAID s.r.o.

ALAID – Centrum psychorehabilitační léčebné péče - psychiatrieV rámci naší psychiatrické ambulance se zabýváme diagnostikou a léčbou
-poruch nálady
-úzkostných poruch
-stresových poruch
-schizofrenních psychóz
-psychických poruch ve stáří, včetně diagnostiky a léčby demence
-závislosti na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách

Nabízíme pomoc při řešení osobních, rodinných, partnerských, pracovních problémů a krizí, pomáháme nalézat sebevědomí ve vztazích, učíme konstruktivně řešit problémy.

Dále provádíme psychiatrická vyšetření ve věci způsobilosti k držení střelné zbraně, řízení motorového vozidla, pro účely sociální zprávy, úřadů, soudů, včetně odborného soudně-znaleckého psychiatrického vyšetření.

V léčbě využíváme moderních farmakologických přípravků, psychoterapeutickou péči, dbáme na prevenci psychických potíží a poskytujeme dlouhodobou následnou péči s rehabilitací při těžších duševních chorobách, včetně:

-vystavení a vedení v pracovní neschopnosti v případech, kdy klient není kvůli svým potížím práce schopen.
-vystavení doporučení k hospitalizaci a zprostředkování přijetí do lůžkového zařízení pokud ambulantní forma podpory není pro klienta postačující
-sepsání a podání návrhu na lázeňskou léčbu, pokud se tato může stát významným podpůrným nebo doléčovacím prostředím pro klienta
-pomoci při vyřizování přechodu z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidního důchodu v případech, kdy během trvání pracovní neschopnosti psychický závažně nemocného klienta se nepodaří dostatečně obnovit jeho pracovní potenciál

Trpíte trvalým pocitem smutku? Špatně spíte? Jste často nervózní? Máte poruchy pamětí? Máte časté bolesti hlavy, tíseň na hrudi? Máte tělesné obtíže a dosavadní lékařská vyšetření nezjistila žádnou příčinu potíží? Zkuste se obrátit na nás.

Další informace o firmě Centrum zdraví ALAID s.r.o.

 • IČ : 02184664

Klasifikace a obory firmy Centrum zdraví ALAID s.r.o.

Klíčová slova

 • klienta

 • neschopnosti

 • péči

 • podpory

 • postačujícísepsání

 • potíží

 • pracovní

 • případech

 • včetně

 • vyšetření