Základní umělecká škola Znojmo

Rooseveltova 999/21

669 02 , Znojmo

 • +420 515224437
www.zusznojmo.cz

Předmět činnosti firmy Základní umělecká škola Znojmo

Hudební život na Znojemsku má své kořeny již ve středověku. V tomto období převažuje hlavně církevní hudba. Prvním střediskem klasické hudby a školní výuky byl Loucký klášter, kde byla ke konci 17. století zřízena i církevní hudební škola.

Velké zásluhy o rozvoj hudebního života v druhé polovině 19. století měl Jindřich Fiby, ředitel německé hudební školy ve Znojmě. Hudební škola byla otevřena 1. října 1857. V roce 1861 založil Fiby německý hudební spolek, tím začala i jeho soustavná péče o hudbu. V tomto období se uskutečňovalo i velké množství koncertů. Hudební škola se dočkala reorganizace v roce 1886 a vyučovalo se zde převážně hře na varhany, housle, dechové nástroje a zpěv. Znojmo se stalo prvním městem, které na vlastní náklady vytvořilo takovou instituci. Po jeho vzoru začala zakládat hudební školy i ostatní města. Hudební škola byla umístěna v budově dnešního archivu na Divišově náměstí.

Naše škola realizuje projekt „Hudbou k radosti“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012444, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Vstoupili jsme do FMP Rakousko - Česká republika. V projektu Spolupráce ZUŠ Znojmo a Musikschulverband Retzer Land navazujeme společným vystupováním umělecké a pedagogické vazby mezi jednotlivými účastníky. Finanční prostředky pro koncerty a jejich přípravu budou hrazeny v rámci Programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Společným orchestrem chceme kulturně spojit oba regiony.

Další informace o firmě Základní umělecká škola Znojmo

 • IČ : 70285756

Klasifikace a obory firmy Základní umělecká škola Znojmo

Klíčová slova

 • hudební

 • škola

 • prvním

 • školy

 • začala

 • fiby

 • společným

 • roce

 • znojmo

 • století