Agrární půdní fond s.r.o.

Pražákova 1008/69

639 00, Brno - Štýřice

  • +420 734154897
agrarnipudnifond.cz
Logo Agrární půdní fond s.r.o.Doporučujeme

Předmět činnosti firmy Agrární půdní fond s.r.o.

Zemědělství je nedílnou součástí primárního sektoru národního hospodářství České republiky. Jeho důležitost není pouze ve výrobě potravin a ostatních zemědělských produktů, ale má také velký význam pro zachování kulturní krajiny a v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí.

V České republice se pěstují všechny plodiny charakteristické pro zeměpisnou a klimatickou polohu země. Jsou to všechny hlavní druhy obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves a kukuřice), cukrová řepa na výrobu cukru, brambory, olejniny (řepka), len, chmel, ovoce, zelenina a vinná réva. V živočišné výrobě se v České republice chová hlavně skot (pro mléko a maso), prasata, drůbež.

Celková výměra zemědělského půdního fondu České republiky je 4 269 tis. ha (54,1 % celkové rozlohy státu). Její největší část připadá na půdu ornou, i když její rozloha klesá. Na druhé straně se zvětšuje plocha trvalých travních porostů.

80 % zemědělských pozemků je propachtováno. 75 % vlastníků půdy představují fyzické osoby.

Další informace o firmě Agrární půdní fond s.r.o.

  • IČ : 09182098
  • DIČ : CZ09182098

Klíčová slova

  • brambory

  • brambory

  • chmel

  • cukrová řepa

  • obiloviny

  • zemědělství