Jak správně zlikvidovat firmu?

Každoročně skončí v insolvenci několik tisíc subjektů. Stejně tak končí i společnosti, které se do finančních problémů nedostaly. Je-li to i váš případ, bude se vám hodit následující postup. Přečtěte si, jak probíhá likvidace firem a kdo vám může ušetřit spoustu času a starostí.

O dobrovolné likvidaci společnosti obvykle rozhoduje valná hromada (je-li uvedeno ve společenské smlouvě), a to většinovým rozhodnutím – alespoň dvěma třetinami hlasů nebo vzájemnou dohodou. V případě jednočlenné společnosti vykonává valnou hromadu jediný společník.

Rozhodnutí a dohoda o likvidaci firmy musí mít formu notářského zápisu. Společnosti většinou vstupují do likvidace 1. ledna, což je začátek hospodářského roku. Likvidaci zajišťuje jmenovaný likvidátor, případně všichni členové statutárního orgánu.

Kdo je likvidátor a jak postupuje?

Likvidátorem může být osoba, která splní zákonné podmínky – svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona. Výše odměny je smluvní, pouze v případě nuceného jmenování soudem stanovuje odměnu soud.

Likvidátor musí zajistit vyhotovení účetní závěrky, sestavit zahajovací rozvahu, podat návrh na likvidaci, zajistit soupis majetku a v neposlední řadě oznámit o likvidaci v obchodním věstníku.

Nemusíte na to být sami

Nechcete-li procesem likvidace firmy procházet sami, obraťte se na někoho, kdo se postará o všechny náležitosti za vás. Specialisty na likvidaci společností najdete v M.D. CORPORATE ADVISORY.

Po počáteční konzultaci obdržíte návrh na postup likvidace. Po odsouhlasení odborníci prověří veškeré informace a připraví potřebné podklady. Po předání agendy, převodu podílů a odvolání stávajících statutárních orgánů jsou jmenovány nové. Posledním krokem je samotná likvidace v souladu s platnou legislativou.

Chcete se o likvidaci firmy dozvědět více? Další informace najdete na www.zlikvidovatfirmu.cz.