Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

Aktuální nabídky produktů a služeb společností

Komplexní řešení - GREEN3PL

V posledních několika letech došlo v oblasti logistiky k významným změnám. Dnes začínají všechna průmyslová odvětví, ať už výrobní, velkoobchodní nebo maloobchodní, zcela předávat logistické operace ve snaze snížit náklady a zvýšit kvalitu služeb profesionálním poskytovatelům - logistickým společnostem. Od poloviny 80. let 20. století jsou zaváděna do logistických služeb inovativní řešení, která snižují náklady, zvyšují efektivitu používáním informačních systémů, koordinují a řídí zásobování, výrobu i obchodní aktivity. Pro tento komplexní balík služeb, dříve známý jako „Komplexní logistika“, se dnes vžilo označení „Third Party Logistics (3PL)“. Jedná se o odvětví s velmi rychle rostoucí po

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Dopravní řešení

Dopravní řešeníDopravní řešení

patří k základním logistickým službám naši společnosti. Dopravní služby poskytujeme globálního, evropského i lokálního

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Distribuční logistika

Distribuční logistikaDistribuční logistika

je důležitým článkem našeho logistického řetězce, neboť umožňuje finální distribuci výrobků k velkému množství koncových

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Balení a úprava zboží /VAS/

Balení a úprava zboží /VAS/Balení a úprava zboží /VAS/

Balení a úprava zboží je důležitou součástí logistických služeb, zejména 3PL řešení. Poskytujeme úpravy zboží od jednodu

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Outsourcingová řešení

Světový trend směřující k outsourcingu převládá u společností, které se chtějí zcela soustředit na své podnikání. V určitém stupni vývoje takovéto společnosti dochází k problémům v řízení logistických činností vlastními silami a vlastními prostředky, minimálně se tyto činnosti stávají neefektivní. Při rozhodnutí oslovit logistického providera a svěřit mu část nebo všechny potřebné logistické služby dochází ke komplikaci v podobě otázky co s vlastními prostředky / dopravní, skladová a jiná technika, skladové a manipulační prostory, ale i lidské zdroje/. Vhodným řešením je využití outsourcingu, který nabízí převzetí logistických služeb profesionálním poskytovatelem, jenž bude využívat prostřed

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Celní deklarace

V rámci celně deklaračních činností poskytujeme tyto služby: • poradenství v oblasti celní problematiky a hledání řešení na míru • zpracování povinné statistiky v EU - INTRASTAT • vystavení elektronických celních prohlášení ve všech režimech s využitím maximální elektronizace • zastupování při celním, daňovém a správním řízení • vystavení dokumentů o původu zboží • odbavení na pobočce Kladno • uskladnění v celních skladech • režim daňových skladů zákazníka v našich prostorách • vedení kolkového hospodářství • držitel certifikátu AEO-C

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Prodej FMCG

je prodej rychloobrátkového sortimentu. Je realizován prostřednictvím vlastního obchodního týmu skrze nezávislý trh a lokální obchodní řetězce. Prodej je organizován formou presellingu, což znamená, že obchodní zástupce navštěvuje maloobchody a vytváří objednávky, které jsou nejpozději do 72 hodin uspokojeny - obchodník obdrží objednané zboží. Rozvoj prodeje FMCG Do systému prodeje společností ESA se postupně a s narůstající intenzitou začleňují noví dodavatelé a to nejen z drogistického segmentu. Právě zvětšující se rozsah prodávaných výrobků co do počtu i co do segmentů činí celý prodejní systém více a více efektivnější. Výhody našeho řešení: Vzhl

ESA s.r.o.
Oldřichova 158

Kladno

Více informací

Rychlá výroba plastových dílů bez nutnosti přímé investice do vstřikovací formy.

Rychlá výroba plastových dílů bez nutnosti přímé investice do vstřikovací formy.

Naše firma BRAHA plasty s.r.o. - lisovna plastů a nástrojárna, se nachází ve městě Broumov u hranic s Polskem. V oblasti

BRAHA plasty, s.r.o.
Hejtmánkovice 2

Broumov

Více informací

Svět kancelářské techniky

Svět kancelářské technikySvět kancelářské techniky

Naše firma BRAHA plasty s.r.o. - výroba kancelářské techniky, lisovna plastů a nástrojárna, se nachází ve městě Broumov

BRAHA plasty, s.r.o.
Hejtmánkovice 2

Broumov

Více informací
1 2 3 4 5 další nabídky »