iFirmy.cz


Uživatel
Heslo


Kontaktuje nejlepšího dodavatele
či odběratele na iFirmy.cz

  • Pozvánka na přednášku "Využití online marketingových nástrojů k získání nových zákazníků". Vstup zdarma. Více informací zde

  • Get it on Google Play

  • 123 856 dodavatelů a odběratelů denně aktualizovaných v katalogu ifirmy.cz

  • 151 478 kontaktů na manažery, jednatele a vedoucí pracovníky

  • 2 500 oborů činnosti pro správné zařazení vaší firmy

  • Seeky.cz - získejte více z vašich www stránek

  • firmy-databaze.cz - Kvalitní marketingové informace

  • Seeky.cz nově identifikuje i Slovensko. V přípravě Německo a Rakousko.


Aktuální poptávky

Aktuální nabídky firemDnes představujeme ECOREM s.r.o.

ECOREM s.r.o.

Projektování elektrických zařízení, servis a revize zařízení VN a NN, výroba: rozvaděče NN, kabelové soubory VN, NN (vysokonapěťové, nízkonapěťové), trafostanice a rozvody včetně montáže, zabezpečovací a slaboproudé systémy (bezpečnostní), bez nebezpečí výbuchu, s nebezpečím výbuchu. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA, SEA) Zpracování integrovaného povolení (IPPC) Vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz Poradenská a expertní činnost v oblasti životního prostředí (vodní hospodářství, odpadové hospodářství, ovzduší, energetika, obnovitelné zdroje) Služba externí podnikový ekolog a externí technik BOZP Školení v oblasti životního prostředí a BOZP Elektroinstalace, rozvodné systémy, rozvodny, trafostanice, kabelové soubory Elektroinstalační práce, výroba rozváděčů, výroba, výstavba sloupových a kioskových trafostanic, rozváděče, rozvodny nízkého a vysokého napětí (NN, VN), kabelové soubory, slaboproudé elektroinstalace, zabezpečovací zařízení EZS, protipožární systémy EPS, systémy kontorly přístupu a dozorové systémy CCTV, projektování měřicích a řídicích systémů (měření a regulace, MaR).

Více o společnosti ECOREM s.r.o.Naše reference Více referencí

Manuli Stretch Česká republika, s.r.o.

S Vašimi službami jsme naprosto spokojeni, poptávky nám chodí často a díky tomu získáváme nové zákazníky. Je radost s Vámi pracovat a určitě budeme v této spolupráci i nadále pokračovat!

Gabriela Klampflová, Product manager tapes

INTERTOS s.r.o.

INTERTOS s.r.o.

Komplexnost a kvalita informací na www.ifirmy.cz a www.b2bpoptavka.cz je důvodem, pro dlouhodobě využíváme tyto služby. Podle naší zkušenosti jsou konkurenční služby duplicitní.

Ing. Josef Janček (Ředitel, jednatel)