Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

Aktuální nabídky produktů a služeb společností

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných služeb v oblasti systémů managementu a v dalších souvisejících činnostech. Certifikace systémů managementu Převod akreditované certifikace Rozšíření rozsahu certifikace Ověřování výkazů o emisích CO2 Kvalifikace stavebních dodavatelů Osvědčování realizátorů ETICS Osvědčování podle ČSN 74 6077 Průkazy způsobilosti

CERTIFIKACE BUDOV

TZÚS Praha, s.p., poskytuje služby v oblasti certifikací budov z pohledu hospodaření s energií v budovách z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Vydává energetické štítky, průkazy, auditní zprávy, provádí termovizní měření, stanovení průvzdušnosti budov, tepelně technické výpočty a další služby v oblasti energetiky budov. Tzv. Zelenou nabídku doplňuje certifikace v systému komplexní kvality k udržitelné výstavbě budov „SBToolCZ“, environmentální prohlášení o produktu (EPD) a hodnocení životního cyklu výrobků (LCA).

INSPEKCE

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní požadavky atd. Základním přínosem inspekční činnosti je poskytování kvalitní a objektivní informace týkající se shody předmětu inspekce s danými požadavky a návrhu nápravných opatření k odstranění případných neshod. V oblasti inspekcí provozovaných výtahů, dodávání a výroby betonu a umělých lezeckých stěn zajišťuje inspekční činnost IO akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020.

METROLOGIE

TZÚS Praha, s.p., v souladu se zákonem o metrologii v platném znění zajišťuje činnosti akreditovaných kalibračních laboratoří (AKL) a autorizovaných metrologických středisek (AMS). Kalibrace měřidel je dokladování kvalitativní úrovně hodnot naměřených měřidly ve vztahu k etalonu. Prokazovaná návaznost měřidla je uváděna v Kalibračním listu vystavovaném příslušnou AKL. Ověřováním stanovených měřidel se zjišťuje, zda konkrétní měřidlo - tzv. stanovené měřidlo odpovídá svojí přesností požadovaným metrologickým vlastnostem. AMS vydává ověřovací list, kterým se potvrzuje, že stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům příslušné normy nebo předpisu. Cílem je zajistit bezpečnost nebo správnost pro

Barva na batikování, na PEDIG

Barva na batikování, na PEDIG

Naše společnost CHEDS, vyrábí a dodává barvy od roku 1992. Z původního sídla ve Zdibech jsme se v roce 2007 přestěhovali

CHEDS Praha
U Průhonu 14

Praha 7

Více informací

Ploché střechy

Ploché střechy Ploché střechy

• Fóliové střechy • Asfaltové střechy • Střešní terasy • Střechy zasypané kamínky • Střešní zahrady

HIPOS s.r.o.
Jaroslava Průchy 1682/1

Most

Více informací

Izolace

IzolaceIzolace

• Izolace spodních staveb • Izolace jezírek, bazénů a nádrží • Dvojité izolace

HIPOS s.r.o.
Jaroslava Průchy 1682/1

Most

Více informací

Klempířství

Klempířství Klempířství

• Plechové střechy • Plechové fasády • Klempířské práce

HIPOS s.r.o.
Jaroslava Průchy 1682/1

Most

Více informací

Ostatní

Ostatní Ostatní

• Provádíme kontroly, průzkumy a návrhy plochých střech a teras • Poskytujeme záruční i pozáruční servis • Montujeme z

HIPOS s.r.o.
Jaroslava Průchy 1682/1

Most

Více informací

Barva na kůži, obuv, opasky

Společnost CHEDS v Praze 7 je výrobce akrylátové barvy určenou pro obuv a její opravy, barvy na úpravu hran kožených výrobků, barvy na kůži, opasky, sedla a další kožené výrobky.Barva na kůži se používá také na barvení plochy opasků, sedel, brašen, atd.Barva se na kůži může nanášet štětcem, houbou, máčením nebo stříkáním. Po zaschnutí barvy povrch přeleštíme bavlněným hadříkem a pro uzavření povrchu můžeme následně použít např. bezbarvý akrylátový lak na hlazenou kůži - pro lesk či pololesk, nebo nějakou voskovou pastu pro matný povrch. Vzhledem k tomu, že kůže jako přírodní materiál má mnoho variací,může (zvláště u světlých odstínů) barva vypadat na každém typu kůže trochu odlišně.

CHEDS Praha
U Průhonu 14

Praha 7

Více informací
« předchozí nabídky 1 2 3 4 5 další nabídky »