Finalista Firma roku 2015

Identifikace uživatelů Seeky

iFirmy.cz


Uživatel
Heslo

Přihlásit pomocí Facebook

Aktuální nabídky produktů a služeb společností

Výtahové klece

Výtahové klece

Nosnost 250 - 5000 kg Vyrobeny CNC technologíí (laser, ohraňovací lis), jednotlivé díly skládány do zámků a svářeny,

VÝTAHY KVADRO, s.r.o.
Hnátnice 315

Ústí nad Orlicí

Více informací

ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA

Stříhání, ohraňování, sváření, ohýbání, frézování CNC ohraňovací lis DURMA 175t/3m délka ohybu až 3m lisovací síla až 175 tun vysoce přesné ohyby +/- 0,1 mm dělené nástroje pro ohraňování nerezi, černého plechu, duralu... specialista na NEREZ CNC gravírovací stroj GRAVOGRAPH XP 7000 gravírování do plastů, duralu, mosazi i nerezi písmo nebo libovolné tvary dle požadavku možnost vybarvení gravírovaných znaků gravírování již od 1 kusu specialista na NEREZ DÁLE NABÍZÍME TYTO SLUŽBY stříhání na padacích nůžkách do délky 3 metry pálení laserem nebo plazmou do formátu 1,5x3 metry sváření CO2, TIG broušení, práškové

VÝTAHY KVADRO, s.r.o.
Hnátnice 315

Ústí nad Orlicí

Více informací

Kovové sklepní kóje

Vyrábíme sklepní kóje dle požadavků zákazníka s krátkými dodacími lhůtamy. Rychlá výroba a montáž, nízká pořizovací cena, snadná údržba, vysoká variabilita, malá prostorová náročnost. Při nazinkování vhodné i do velmi vlhkého prostředí kde neomezují cirkulaci vzduchu. Zahrnuje výrobu, dopravu do 30 km, montáž a nátěr tixotropní barvou. Cena od 800,- za 1m2 sklepní konstrukce. Konstrukce kojí V rámu z ocelových profilů L 40x40mm je vevařeno pletivo z drátu o průměru 3.1mm velikosti ok 40x40mm (plech tl.1mm). Tyto rámy jsou spojovány přez sloupky sváry nebo šrouby a kotveny do podlahy a stěn pomocí ocelových kotev. Konstrukce dveří

Roman Salátek - SJV KOVODESIGN
Podělusy 40

Týnec nad Sázavou

Více informací

Komunikace a produkce

Komunikace a produkceKomunikace a produkce

Řešíme strategické komunikace pro střední a velké firmy včetně návrhu mediálního mixu. Naší výhodou je kompletní produkc

QUIX EVENT, s.r.o.
Černokostelecká 2247

Říčany u Prahy

Více informací

Audiovizuální tvorba

Audiovizuální tvorbaAudiovizuální tvorba

Natáčení reklamních spotů, hudebních klipů, firemních prezentací, klíčovací studio…a to vše s následným ozvučením. Přípr

QUIX EVENT, s.r.o.
Černokostelecká 2247

Říčany u Prahy

Více informací

Vývoj a výroba

Vývoj a výrobaVývoj a výroba

Vyvíjíme různé druhy aplikací, technologií a dekorací od 3D vizualizací až po finální produkt. Vzhledem k letitým zkušen

QUIX EVENT, s.r.o.
Černokostelecká 2247

Říčany u Prahy

Více informací

CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Certifikace výrobku je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. TZÚS Praha, s.p., se účastní tohoto procesu jako nezávislá strana. Nabízíme certifikaci stanovených i nestanovených výrobků. Stanovené výrobky jsou výrobky, které mohou představovat zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a jejich seznam bývá součástí nařízení vlády příslušných k zákonu č. 22/1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, nebo se na ně vztahují evropské harmonizované technické specifikace. Stanovené výrobky certifikujeme pro splnění zákonných požadavků na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnict

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. nabízí širokou nabídku akreditovaných i neakreditovaných služeb v oblasti systémů managementu a v dalších souvisejících činnostech. Certifikace systémů managementu Převod akreditované certifikace Rozšíření rozsahu certifikace Ověřování výkazů o emisích CO2 Kvalifikace stavebních dodavatelů Osvědčování realizátorů ETICS Osvědčování podle ČSN 74 6077 Průkazy způsobilosti

CERTIFIKACE BUDOV

TZÚS Praha, s.p., poskytuje služby v oblasti certifikací budov z pohledu hospodaření s energií v budovách z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Vydává energetické štítky, průkazy, auditní zprávy, provádí termovizní měření, stanovení průvzdušnosti budov, tepelně technické výpočty a další služby v oblasti energetiky budov. Tzv. Zelenou nabídku doplňuje certifikace v systému komplexní kvality k udržitelné výstavbě budov „SBToolCZ“, environmentální prohlášení o produktu (EPD) a hodnocení životního cyklu výrobků (LCA).

INSPEKCE

Inspekce představuje systémovou formu posudkové a expertní činnosti. Principem inspekční činnosti je zkoumání předmětu inspekce a stanovení, zda je či není ve shodě s požadavky, kterými mohou být normy, projekty, specifikace investora, legislativní požadavky atd. Základním přínosem inspekční činnosti je poskytování kvalitní a objektivní informace týkající se shody předmětu inspekce s danými požadavky a návrhu nápravných opatření k odstranění případných neshod. V oblasti inspekcí provozovaných výtahů, dodávání a výroby betonu a umělých lezeckých stěn zajišťuje inspekční činnost IO akreditovaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020.

« předchozí nabídky 3 4 5 6 7 další nabídky »