VUCHZ, a.s.

Křižíkova 2697/70

612 00, Brno

 • +420 541 633 111
www.vuchz.cz

Předmět činnosti firmy VUCHZ, a.s.

Vývoj, výroba, dodávky, montáž, funkční zkoušky, hodnocení a modernizace v oblastech chemického a petrochemického průmyslu, zpracování a skladování ropy a ropných produktů, biotechnologie, potravinářském průmyslu, zemědělství, ekologie, měření a regulační techniky. Inženýrské celky a technologie pro výše uvedené obory. Veškeré dodávky provádíme formou na klíč:
1) EKOLOGIE:
- spalovny průmyslových odpadů
- recyklační linky na třídění odpadu ve spalovnách
- zařízení na termickou likvidaci exhalací
- odpařovací stanice pro zahušťování odpadních látek (lihovarnické výpary, zasolené vody)
- absorpční kolony a okruhy
2) POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL:
- kompletní dodávky průmyslových lihovarů
- lihovary pro výrobu jemného a bezvodého lihu
- průmyslové pivovary a minipivovary
- závody na výrobu bioetanolu
- odpařovací stanice a krystalizátory pro zahušťování potravinářských produktů
- okruhy měření a regulace (řízení kvasných procesů, kondenzace aj.)
3) CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL:
- kolony pro chemický průmysl
- kombinované olejoplynové hořáky
- plynové hořáky s nízkou tvorbou Nox
- plynové hořáky s plochým plamenem
- hořáky na nízkovýhřevná paliva
- olejoplynové hořáky pro chemický průmysl
- spalovací hořáky pro petrochemický průmysl
- spalovací hořáky pro průmyslové pece
- plynové hořáky pro průmyslové kotle
- hořáky pro spalovny odpadů
- zkušebna spalovacích a plynových a olejových hořáků
- odpařovací stanic pro zahušťování chemických roztoků
- soubory pro destilaci
4) JADERNÝ PRŮMYSL:
- technologie zpracování kapalných i sypkých radioaktivních odpadů
- šnekové podavače popílku
- dekantační zařízení sorbentů
- standardní i atypická zařízení pro jadernou energetiku (např. nádoby, odparky, kolony, hořáky aj.)
- tlakové nádoby a nádrže
- výroba tlakových nádob na zakázku
Služby:
- projekční činnost
- poloprovozní technologické zkoušky

Další informace o firmě VUCHZ, a.s.

 • DIČ : CZ00008711
 • Počet zaměstnanců : 15
 • Datum založení : 1.1.1958
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • hořáky

 • průmysl

 • odpařovací

 • odpadů

 • dodávky

 • zařízení

 • kolony

 • plynové

 • zahušťování

 • chemický

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10