ZPA Nová Paka, a.s.

Pražská 470

509 39, Nová Paka

 • +420 493 761 111
www.zpanp.cz

Předmět činnosti firmy ZPA Nová Paka, a.s.

Výroba, prodej, opravy a montáž měřicí a regulační techniky:
- Snímače teploty odporové: do jímky, tyčové, prostorové, s kabelovým vývodem, s jímkou, plášťové bez ochranné armatury
- Snímače teploty termoelektrické: s jímkou, do jímky, bez jímky, tyčové, s kabelovým vývodem, plášťové bez ochranné armatury
- Bimetalové teploměry
- Příslušenství snímačů teploty – návarky, upevnovací příruby a jímky
- Převodníky snímačů teploty
- Snímače tlaku a tlakové diference
- Příslušenství snímačů tlaku a tlakové diference – ventilové soupravy, tlakoměrové ventily, kulové kohouty, kondenzační smyčky, kondenzační a odkalovací nádoby, chladiče, spojky a redukce
- Snímače hladiny
- Měření vodivosti včetně panelů pro úpravu vzorku
- Měření průtoku a tepla: měření množství tepla předaného vodou nebo parou, měření průtoku tekutin, centrické clony a měřici tratě, vírové, indukční a ultrazvukové průtokoměry, annubary, hmotnostní průtokoměry
Měření chladu, měření průtoků technických kapalin, měření množství plynů, přepočitávače plynů
- Bezdrátová měření teploty, tlaku, průtoku, vibrací, hladiny, pH a vodivosti / WirelessHART /
- Analyzátory plynu CH4, CO2, CO, O2 …
- Certifikované produkty pro jadernou energetiku
- Ukazovací a registrační přístroje
- Členy pro galvanické oddělení
- Alarmové jednotky
- Regulátory
- Manometry
- Servomotory včetně, klapek, regulačních a uzavíracích ventilů
- Napájecí zdroje
Metrologie ZPA Nová Paka, a. s. pro vlastní firmu i pro zákazníky, ověřování a kalibrace měřidel.
Zakázková strojírenská výroba v oblasti přesného mechanického obrábění a svařování nerezových ocelí, povrchové úpravy materiálů, osazování plošných spojů a montáže dílčích elektronických celků, dělové vrtání.

Další informace o firmě ZPA Nová Paka, a.s.

 • IČ : 46504826
 • DIČ : CZ46504826
 • Počet zaměstnanců : 147
 • Datum založení : 1.1.1992
 • Výrobce : ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Pracovní nabídky ZPA Nová Paka, a.s. Logo

Klasifikace a obory firmy ZPA Nová Paka, a.s.

Klíčová slova

 • diference

 • diference

 • jímky

 • jímky

 • kondenzační

 • kondenzační

 • měření

 • měření

 • průtoku

 • průtoku

 • snímače

 • snímače

 • snímačů

 • teploty

 • teploty

 • tlakové

 • tlakové

 • tlaku

 • tlaku