ZVU STROJÍRNY, a.s.

Kampelíkova 758/4

500 04, Hradec Králové

 • +420 703 181 160
www.zvustrojirny.cz

Předmět činnosti firmy ZVU STROJÍRNY, a.s.

Vývoj, výroba, dodávky a uvádění do provozu strojů a zařízení:
Potravinářská zařízení:
- pro výrobu piva (pivovary, minipivovary)
- pro výrobu cukru z řepy a třtiny (cukrovary)
- pro rafinaci surového cukru
Chemická zařízení:
- pro výrobu tlakového plynu
- pro chemickou část koksovny
- pro čištění plynů (včetně odpadních vod)
- pro využití odpadního tepla z chemických procesů
- nízkoteplotní zařízení pro zpracování a skladování zemního plynu
Ekologické systémy:
- zařízení pro spalovny průmyslových odpadů
- zařízení pro zneškodňování emisí NO x
- odstředivá separační zařízení
Energetické systémy:
- odsíření tepelných elektráren
- zařízení pro využití odpadního tepla
Biotechnologická zařízení:
- pro výrobu aminokyselin, kyseliny citronové, enzymů, bioinsekticidů a dalších bioproduktů
Speciální aparáty a zařízení:
- pro vybrané polymerační procesy
- pro vulkanizaci pryže
- pro výrobu síry ze sirovodíku
- pro membránové separace
- odpařovací stanice se splývajícím filmem
- aparáty pro výměnu tepla
- separátory nečistot ze zemního plynu
- odstředivá separační zařízení
Speciální aparáty:
- tlakové nádoby dle zadaných parametrů tlaku a média
- trubkové výměníky, kolony, reaktory, filtry, odparky, kondenzátory, zahřívače
- dvouplášťové chlazené aparáty pracující za vakua
- nádrže, tanky, a sila ke skladování sypkých hmot, kapalin, i plynů podle potřeby izolované, chlazené, otápěné i míchané
- celonerezové polymerizátory s míchadly
- vulkanizační kotle různých velikostí
- bioreaktory (fermentory) aseptické a neaseptické
- farmaceutické aparáty – fluidizery FBF, nerezové nádoby apod.
- dopravníky (šnekové, vibrační, redlery, korečkové výtahy,...)
Odstředivky:
- periodické i kontinuální pro chemický, farmaceutický, textilní a potravinářský průmysl
- odstředivky na kovové třísky a galvanizovny
Kompenzátory:
- vlnové DN 65mm-2.500mm) celosvařované s nástavci pro přivaření

Další informace o firmě ZVU STROJÍRNY, a.s.

 • Další telefon : +420 778 448 006
 • IČ : 25267141
 • DIČ : CZ25267141
 • Počet zaměstnanců : 343
 • Datum založení : 1.1.1869
 • Výrobce : ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klasifikace a obory firmy ZVU STROJÍRNY, a.s.

Klíčová slova

 • zařízení

 • výrobu

 • aparáty

 • systémy

 • chlazené

 • nádoby

 • zemního

 • skladování

 • tepla

 • odpadního

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10