LECO Instrumente Plzeň spol. s r.o.

Plaská 66

323 25, Plzeň

 • +420 377 510 811
www.leco.cz

Předmět činnosti firmy LECO Instrumente Plzeň spol. s r.o.

Výrobní program:
Analýza kovových, anorganických a organických materiálů, elementární analýza C, H, N, S, O, kalorimetrie, termogravimetrie, tavitelnost popela, plastometrie, dilatometrie, analýza kapalných a pevných paliv (uhlí, koks, dehet), krmiv, potravin, hnojiv, aj. Optické emisní spektrometry, tavící přístroje pro přípravu vzorků, metalografie zkoušení materiálů, automatické tvrdoměry a mikrotvrdoměry. Příslušenství a spotřební materiál se zárukou kvality.
GC-TOF MS, GCxGC-TOF MS

Další informace o firmě LECO Instrumente Plzeň spol. s r.o.

 • IČ : 14706636
 • DIČ : CZ14706636
 • Počet zaměstnanců : 15
 • Datum založení : 1.1.1991
 • Výrobce : ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • materiálů

 • analýza

 • výrobní

 • zkoušení

 • emisní

 • spektrometry

 • tavící

 • přístroje

 • přípravu

 • vzorků