SAND TEAM, spol. s r.o.

Holubice 331

683 51, Holubice

 • +420 517 324 961
www.sandteam.cz

Předmět činnosti firmy SAND TEAM, spol. s r.o.

Dodávky surovin pro slévárenství:
- Křemenná a nekřemenná ostřiva
- Křemenné i nekřemenné písky
- Anorganické pojivové systémy: geopolymery, vodní skla, pojiva na bázi vodního skla, tvrdidla
- Organické pojivové systémy: AlpHaset, Furany, Sigma-Set, Cold-Box, Croning, Betaset
- Pomocné prostředky: separační prostředky, olejo-bentonitové směsi, olejová pojiva, přísady pro zlepšení rozpadavosti směsí s vodním sklem, čistící prostředky, tavné pistole, pilníky
- Prostředky pro tlakové lití: mazadla
Dodávky strojů
- Příprava bentonitových směsí: fluidní sušky, vibračně-fluidní chladničky, turbínové mísiče, polygonová síta, aerátory
- Příprava samotvrdnoucích směsí: mísiče, pomocná a manipulační zařízení
- Formovny bentonitových směsí: automatické formovací linky, impulsní formovací stroje s dolisováním
- Vybavení jaderen: vstřelovací stroje, modernizované vstřelovací stroje, zplyňovací zařízení, pračky aminu
- Vybavení cídíren: zařízení pro čištění a úpravu povrchu odlitků, ulamovače nálitků a vtoků
- Zařízení pro mechanickou a tepelnou regeneraci
- Laboratorní zařízení
- Komponenty pro tlakové lití
Výroba jader
- Pro slévárny nabízíme výrobu a dodávku jader pro technologie:
- Strojní výroba jader vstřelováním: Cold-Box Amin, CO2 - proces
- Ruční výroba jader: Geopolymery, AlpHaset, Sigma-Set, Furan
Poradenství a výzkum
- Zavádíme technologie výroby forem a jader, poskytujeme odborné poradenství při zhotovení forem a jader, regeneraci, zkoušení směsí a surovin
- Poskytujeme odborné poradenství v oblasti normalizace
Nabízíme pomoc při řešení slévárenských vad
- Provádíme výzkum v oblasti anorganických pojivových systémů
Zpracování odpadů
- Nabízíme zařízení pro minimalizaci tekutých odpadů
- Řešíme mezinárodní projekt EUREKA s označením RECY SAND
- Poskytujeme technické poradenství v oblasti zpracování a využití vedlejších produktů sléváren
Prodej odlitků
- Provádíme nákup, prodej a zprostředkování dodávek odlitků a výkovků pro tuzemsko i zahraničí
Školení a vzdělávání
- Pořádáme pravidelně konference, mezinárodní konference a odborné semináře z oblasti norem, formovacích a jádrových materiálů.

Další informace o firmě SAND TEAM, spol. s r.o.

 • DIČ : CZ25340441
 • Počet zaměstnanců : 47
 • Datum založení : 1.1.1997
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • jader

 • oblasti

 • odborné

 • odlitků

 • poradenství

 • poskytujeme

 • prostředky

 • směsí

 • stroje

 • zařízení

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10