POLY-ANALYSER s.r.o.

Litvínovská 336/16

435 11, Lom u Mostu

 • +420 476 111 204
www.poly-analyser.cz

Předmět činnosti firmy POLY-ANALYSER s.r.o.

Inteligentní dům (centrální řízení, systém kombinovaného vytápění, zobrazení provozního stavu, řízení pohonů, vzdálený přístup)
Řídicí systémy a IT
Analyzátory kapalin (pH metry, měření vodivosti-konduktometry, fotometry ("in line") bez odběru vzorku pracující v pásmu UV-VIS-IR, analyzátory pro měření O2 v kapalinách, refraktometry, kolorimetrické analyzátory
Analyzátory plynů (plynové analyzátory IM Enviromental Equipment Germany GmbH, BUEHLER, kontinuální analyzátory s odběrem vzorku jednosložkové, kontinuální analyzátory s odběrem vzorku vícesložkové, kontinuální analyzátory bez odběru vzorku, analyzační technika pro skládky odpadu)
Příslušenství k analyzátorům (plynové sondy, plynové filtry, pumpy vzorku plynu, chladničky vzorku, měření průtoku)
Prachoměry (měření prachové koncentrace nebo tmavosti kouře, měření prachové koncentrace a opacity, systém pro kontrolu stavu filtrů)
Plamenový monitoring
Průtokoměry
Hořáky (vysoko napěťové zapalovadlo, zapalovací hořáky různých výkonů (2kW-4000kW), hořáky (35kW-2MW))
Chromatografy
Laboratorní technika GRABNER, TANAKA, LEMIS BALTIC
Ostatní přístroje (topný program, dávkování, mechanické operace, digitální teploměry, vlhkoměry, optické přístroje, analýza vody, elektrochemie, vývěvy, čerpadla, váhy, petrochemická analýza, přístroje na přípravu laboratorní a technické vody procesem reverzní osmózy, ultrazvukové lázně, přístroje a zařízení pro mlékárenský průmysl, pivovarnictví, přístroje pro měření viskozity, odstředivky, spalný kalorimetr)
Servisní činnost v oblastech laboratorních přístrojů (analyzační techniky, měření emisí a imisí, zapalovacích systémů, polní instrumentace, celých technologických celků v oblasti měření a regulace)

Další informace o firmě POLY-ANALYSER s.r.o.

 • IČ : 64651541
 • DIČ : CZ64651541
 • Počet zaměstnanců : 7
 • Datum založení : 1.1.1993
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Dovozce : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klasifikace a obory firmy POLY-ANALYSER s.r.o.

Klíčová slova

 • měření

 • vzorku

 • analyzátory

 • přístroje

 • plynové

 • kontinuální

 • odběrem

 • analyzační

 • technika

 • vody

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10