Alfa Laval spol. s r.o.

Voctářova 2449/5

180 00, Praha 8

  • +420 234 710 700
www.alfalaval.cz

Předmět činnosti firmy Alfa Laval spol. s r.o.

Dodávky zařízení jako jsou např. výměníky tepla, výměníkové stanice, odstředivky, ventily, čerpadla, filtry a hydrocyklóny.
Výrobky Alfa Laval pomáhají ohřívat, chladit, separovat a dopravovat produkty jako jsou olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Další informace o firmě Alfa Laval spol. s r.o.

  • IČ : 198501
  • DIČ : CZ00198501
  • Počet zaměstnanců : 45
  • Datum založení : 26.2.1991
  • Distributor : Ano
  • Dovozce : Ano

Klasifikace a obory firmy Alfa Laval spol. s r.o.