SKYBERGTECH s.r.o.

U Mototechny 107

251 62, Mukařov - Tehovec

 • +420 323 605 511
www.skybergtech.com

Předmět činnosti firmy SKYBERGTECH s.r.o.

Dodávky a služby:
- výroba sinusových filtrů pro měniče kmitočtu
- výroba komutačních a výstupních tlumivek
- výroba odrušovacích filtrů do proudu 2500A
- výroba speciálních filtrů dle přáni zákazníka
- monitorování napájecího napětí v sítích NN / VN
- zjištění dlouhodobé stability napětí, krátkodobých výpadků a kolísání napětí, impulsního rušení, úrovně radiového rušení, zkreslení harmonickými a meziharmonickými kmitočty.
- měření rušivého svorkového napětí v pásmu 9 kHz až 30 MHz
- výzkum v oblasti magnetického pole včetně praktických zkoušek a měření
- vývoj odrušovacích filtrů přesně dle změřených hodnot a požadovaných koncových parametrů, zvyšování odolnosti systému proti rušení
- vývoj speciálních antén pro příjem signálů z vesmíru
- vývoj měřícího software pro zvýšení kvality měření a zpracování zjištěných skutečností
- aplikovaný vývoj atypických měničů a sinusových filtrů dle zadání
- zjištění úrovně rušení, které vzniká na svorkách měřeného zařízení při provozu, nebo které se v daném místě šíří po napájecí síti od jiných zdrojů.
- možnost posouzení úrovně rušení z hlediska požadavků příslušné normy.
- měření elektromagnetických vln v pásmu 9 kHz až 18 GHz
- měření intenzity elektromagnetického pole v pásmu 9 kHz až 2000 MHz
- měření odolnosti systémů proti různým druhům rušení
- zjištění intenzity rušivého pole vyzařované měřeným zařízením nebo objektem, intenzity užitečných signálů radiových, televizních a jiných vysílačů
- navíjení cívek
- rušení zabezpečovacího systému
- instalace kamerového systému a zabezpečovacího systému
- návrhy tlumivek, filtrů, transformátorů, měničů, sinusových filtrů a speciálů
- vývoj měřicích softwaru
- poradenství a auditní zprávy
- vyhlídkové lety
- aero taxi
- pilotní výcvik
- prodej software pro PC
- návrh a prodej značkových serverů, dle požadavků zákazníka

Další informace o firmě SKYBERGTECH s.r.o.

 • Další telefon : +420 323 660 013
 • IČ : 25092235
 • DIČ : CZ25092235
 • Počet zaměstnanců : 25
 • Datum založení : 1.1.1996
 • Výrobce : ano
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • dle

 • filtrů

 • měření

 • napětí

 • pole

 • rušení

 • systému

 • úrovně

 • výroba

 • vývoj