AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Jungmanova 153/12

779 00, Olomouc

 • +420 585 208 464
www.agpol.cz

Předmět činnosti firmy AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Projekce:
- průmyslové stavby zejména potravinářské
- bytová výstavba rodinné domy, rekreační stavby
- obchody, restaurace, motely, servisy a další stavby služeb
- plynofikace obcí a měst včetně rekonstrukcí kotelen a topný plyn
- vodohospodářské stavby: kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravny vod, úpravy vodních toků, jezy, stupně, malé vodní nádrže
- protierozní opatření, pozemkové a krajinářské úpravy
- měříčské, zobrazovací a vytyčovací práce
- studie vlivu životního prostředí dle zák. č. 244/92 Sb.
- studie územních systémů ekologické stability
- návrh územních systémů ekologické stability
- návrh pásem hygienické ochrany
- protiradonová opatření staveb
- zpracování podnikatelských záměrů

Další informace o firmě AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

 • Další telefon : +420 775 628 585
 • IČ : 28643143
 • DIČ : CZ28643143
 • Počet zaměstnanců : 11
 • Datum založení : 1.1.1994
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • stavby

 • územních

 • úpravy

 • opatření

 • vod

 • studie

 • návrh

 • stability

 • ekologické

 • systémů