ALITRON-OST s.r.o.

Tečovice 378

763 02, Zlín

 • +420 577 105 567
www.alitron-ost.cz

Předmět činnosti firmy ALITRON-OST s.r.o.

Velkoobchod a maloobchod, specializovaný na prodej materiálů pro výstavbu, rekonstrukci a opravy kanalizačních, vodovodních, plynovodních sítí, vnitřních a odvodňovacích systémů, zámkových dlažeb i komunikací a ostatních doplňkových materiálů.
- litinové roury, tvarovky, lapače, vpusti, mostní odvodňovače
- bezhrdlové litinové roury, tvarovky, spojky
- poklopy, mříže
- beronové roury, skruže, spusti, šachtové dna, žlaby
- obrubníky, šalovací dílce, zámková dlažba, přídlažba
- stora - self zlaby na odvodnění
- stora - drain žlaby na odvodnění spádované
- PVC kanalizační roury, tvarovky, šachty
- PP roury a tvarovky
- PE vodovodní systém - roury, tvarovky
- drenážní systém
- PP - vpusti, žlaby, mřížky, šachty, poklopy, lapače
- HT PP systém - odpadní systém - roury, tvarovky
- plynový systém - roury, tvrovky
- kabelové chráničky
- biologické septiky, odlučovače ropných látek, tuků
- HL systém
- vodoměrné šachty, kanalizační a sorpční vpusti

Další informace o firmě ALITRON-OST s.r.o.

 • IČ : 60755725
 • DIČ : CZ60755725
 • Počet zaměstnanců : 17
 • Datum založení : 8.6.1995
 • Distributor : Ano
 • Vývozce : Ano

Klíčová slova

 • roury

 • tvarovky

 • systém

 • vpusti

 • šachty

 • žlaby

 • stora

 • odvodnění

 • litinové

 • kanalizační

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10