COMTES FHT a.s.

Průmyslová 995

334 41, Dobřany

 • +420 377 197 311
www.comtesfht.cz

Předmět činnosti firmy COMTES FHT a.s.

Výzkumné centrum tváření a tepelného zpracování kovů.
Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti tváření, tepelného zpracování a materiálového inženýrství kovových materiálů včetně nanomateriálů
ZÁKLADNÍ AKTIVITY:
OPTIMALIZACE, VÝZKUM A VÝVOJ PROCESŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A TVÁŘENÍ KOVŮ
- vývoj technologií
- tvářecí technologie
- kování
- válcování
- protlačování
- zušlechťování
- žíhání
- chemicko-tepelného zpracování
- kryogenního zpracování
- vývoj a výroba speciálních tvářecích zařízení
- fyzikální a počítačové modelování
- numerická simulace technologických procesů
- výpočty napěťových polí
- Termomechanické zpracování
- konstrukce nástrojů a přípravků
- zajištění výroby prototypů
MATERIÁLOVÉ ANALÝZY KOVŮ
- Akreditované zkušebny
- metalografie akreditované zkoušky)
- Optická mikroskopie
- Fraktografie
- Elektronová mikroskopie
- fázové analýzy metodou RBSE a EDX sondou
- měření mechanických vlastností
- instrumentované mechanické zkoušky
- (akreditované mechanické zkoušky)
- statické mechanické zkoušky tahem
- statické mechanické zkoušky tlakem
- zkoušky rázem v ohybu,
- zkoušky lomové houževnatosti a
- únavové zkoušky
- J-R křivka
- měření termofyzikálních vlastností
- měření termomechanických vlastností
- měření magnetických vlastností kovových materiálů
- Dilatometrická analýza kovů
SERVISNÍ ČINNOST
- Tepelné zpracování ve vakuu kovů
- Kryogenní zpracování kovů
- Mechanická zkušebna
- Zkoušky za zvýšených teplot do 1200°C
VÝBĚR MATERIÁLOVÉHO ZABEZPEČENÍ
- výběr vhodného materiálu strojních součástí a dílů
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
- poradenská a technická pomoc při přípravě projektů aplikovaného výzkumu
- řešení výzkumných a vývojových projektů v oblasti kovových materiálů a technologií jejich zpracování
POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH KONFERENCÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE PROCESŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A TVÁŘENÍ KOVŮ
Moderní trendy konstrukčních materiálů
Výzkumné centrum kovových materiálů
a) Materiály pro dopravní techniku
b) Materiály pro energetiku
c) Nové technologie zpracování materiálů
d) Materiálové analýzy a zkušebnictví

Další informace o firmě COMTES FHT a.s.

 • IČ : 26316919
 • DIČ : CZ26316919
 • Počet zaměstnanců : 65
 • Datum založení : 1.1.2000
 • Vývozce : Ano
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • kovových

 • kovů

 • mechanické

 • měření

 • tepelného

 • tváření

 • vlastností

 • vývoj

 • zkoušky

 • zpracování

LogoKralPiva.cz Doporučujeme

10% SLEVA na nákup na KralPiva.cz
Kupón : IFIRMY10