Purum s.r.o.

Pražská 600

252 10, Mníšek pod Brdy

 • +420 318 592 671
www.purum.cz

Předmět činnosti firmy Purum s.r.o.

Nakládání s odpadem, odstraňování kapalných a pastovitých nebezpečných odpadů vznikajících v rámci průmyslové činnosti velkých podniků, ale současně na úpravu a případné odstranění nejrůznějších odpadů vznikajících ze stavebních činností, sanací a remediací ekologických zátěží a také samozřejmně ostatních odpadů produktovaných v rámci běžné podnikatelské činnosti.
Průzkum a sanace ekologických zátěží, horninového prostředí, azbestů a černých skládek. Přeprava a odstraňování odpadů včetně nebezpečných.
Pozemní a vodohospodářské stavby, odbahňování rybníků. Provoz a čištění venkovní a vnitřní kanalizace, ropných a tukových lapolů, vpustí, jímek a šachet. Provádíme veškeré druhy čištění horizontálních nebo vertikálních rozvodů tlakovou vodou popřípadě frézovacími tryskami.

Další informace o firmě Purum s.r.o.

 • IČ : 62414402
 • DIČ : CZ62414402
 • Počet zaměstnanců : 210
 • Datum založení : 1.1.1994
 • Poskytovatel služeb : Ano

Klíčová slova

 • odpadů

 • čištění

 • odstraňování

 • ekologických

 • zátěží

 • vznikajících

 • rámci

 • nakládání

 • kanalizace

 • vnitřní