CRYOSERVIS, s.r.o.

Vojanova 42

405 02, Děčín

  • +420 412 528 812
www.cryoservis.cz

Předmět činnosti firmy CRYOSERVIS, s.r.o.

Výroba
- potrubní rozvody s vakuovou izolací pro zkapalněné plyny
- odpařovače zkapalněných plynů
- tlakové rozvody svazků lahví technických plynů
- rozvodné panely zásobníků technických plynů
- regulační řady pro technické plyny
- svařování ocelí tř. 17
- svařování hliníku
- pájení mědi a ostatních barevných kovů
Servis a opravy
- opravy zásobníků zkapalněných technických plynů,
- přepravní cisterny zkapalněných plynů
- opravy tlakových svazků
Zkoušky a revize
- zásobníky pro zkapalněné plyny
- přepravní cisterny na zkapalněné plyny včetně ADR
- tlakové svazky a lahve pro plyny včetně ADR
- potrubní rozvody technických a topných plynů

Další informace o firmě CRYOSERVIS, s.r.o.

  • IČ : 48269964
  • DIČ : CZ48269964
  • Počet zaměstnanců : 22
  • Datum založení : 1.1.1993
  • Výrobce : ano
  • Vývozce : Ano
  • Poskytovatel služeb : Ano